Zásady ochrany osobných údajov

Vážení zákazníci, v spoločnosti ZdravoChutne s.r.o. (ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.zdravochutne.sk) nám záleží na tom, aby ste boli informovaní o tom, že Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.) i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

 

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmys le národnej a európskej legislatívy je:

ZdravoChutne s.r.o.

Sídlo: Na križovatkách 31/B

821 02 Bratislava – Ružinov Trnávka

IČO: 47191520

IČ DPH: SK2023794388

Na Vaše dotazy ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov Vám radi odpovieme na e-mailovej adrese: info@zdravochutne.sk

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Pokiaľ si na e-shope www.smakoun.sk objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobné údaje spracovávame po dobu, ktorú ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, § 76 v znení neskorších predpisov.

Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracovávame ale využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame s Vaším súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracovávame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu www.smakoun.sk) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

Ide najmä o tieto činnosti:

  • za účelom doručenia tovaru dopravcami odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13
    962 21 Lieskovec Slovenská Republika
    inform@gls-slovakia.sk
  • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje môžu byť poskytnuté orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate e-shop www.smakoun.sk a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne.
  • prihlásenia a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte.
  • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich internetových stránok.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke „Pomoc“ Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na adrese: info@zdravochutne.sk